תחומי עיסוק

מיסוי עקיף מכס, דיני מכס ומס קניה

למשרדנו התמחות מיוחדת בהגשת תביעות ובייצוג כנגד רשות המכס. משרדנו מייצג יבואנים וחברות במחלוקות עם המכס, שמקורן בדרישות כספיות של המכס, ופתיחת גירעונות לרבות תשלומים ששולמו אגב מחאה. במחלוקות אלה, מעורבות בין היתר, סוגיות הנוגעות בסיווג טובין, שחרור טובין כנגד תעודות מקור ומסמכי העדפה, וייצוג בהגשת תביעות נגד המכס. 
ליטיגציה

משרדנו מתמחה בניהול וייצוג חברות בתיקים בעלי אופי טכנולוגי מורכב לרבות בתביעות בתחום התקשורת, התכנה והחומרה, תביעות רשלנות מקצועית על רקע ביצוע פרויקטים בהיקפים גדולים וכן ניהול הליכים משפטיים, עבור לקוחות עסקיים, בכל התחומים המפורטים להלן. כמו כן מטפל משרדנו בתביעות בין בעלי מניות וייצוג במסגרת מאבקי שליטה הכוללים סכסוכים הן בין יזמים ומשקיעים במיזמים בעלי אופי מסחרי, והן בחברות הנמצאות בבעלות משפחתית. 
סחר בינלאומי

משרדנו מייצג יבואנים, יצרנים ומפיצים, החל משלב ניסוח הסכמי הפצה וסוכנות ועד לייצוג בבתי משפט שונים על רקע ביטול ההתקשרות שלא כדין, דרך ייצוג יבואנים ויצרנים מול המכס הישראלי בסוגיות הנוגעות בסיווג טובין, שחרור טובין כנגד תעודות מקור, וייצוג בהגשת תביעות נגד המכס בגין מחלוקות הנוגעות לדרישות כספיות של המכס לרבות תשלומים ששולמו אגב מחאה. 
קנין רוחני / מחשבים

דיני מחשבים, אינטרנט, טכנולוגיה וקנין רוחני – המשרד עוסק בהסכמים שונים בכל הקשור להגנה ולניצול של זכויות קנין רוחני, הסכמי המחאה של פטנטים וסימני מסחר, הסכמים שונים בתחום האינטרנט והתוכנה, הסכמי רישיון, הסכמים שונים בכל הקשור לפיתוח, מכירה והפצה של תוכנה וחומרה, והסכמי מכירת ידע.
חברות

דיני חברות ותאגידים – המשרד עוסק בייזום, הקמה (לרבות חברות off-shore), שינוי מבנה, רכישה, אירגון מחדש והשקעה בחברות שונות, שותפויות ומיזמים משותפים. הייצוג בתחום זה כולל ייעוץ לחברות, פרטיות וציבוריות, ולבעלי מניות בנושאים שוטפים, לרבות בנושאים של דיני עבודה, הכנה של תוכניות אופציות לעובדים והסכמי אופציות, הסכמים בין בעלי מניות ושאר נושאים הכרוכים בתפעול היום יומי של החברות.
מקרקעין

המשרד עוסק בייצוג קבלנים ויזמים בתחום הנדל"ן, וייצוג בסכסוכי בניה, בעלות במקרקעין, הסכמי קומבינציה ושיתוף במקרקעין, הסכמי יזום ותכנון פרויקטים, הסכמי קבלנות, לרבות ייזום וקומבינציה, וכן ייצוג רוכשים וקבוצות תובעים כנגד חברות בניה בנושאים של ליקויי בניה. כן עוסק המשרד בתחום מיסוי מקרקעין ותכנון ובניה.
משפט מסחרי ועסקי

המשרד עוסק בהסכמי רכישה של ציוד, הסכמי TURN KEY, הסכמי הפצה, הסכמי סוכנות, הסכמי זכיינות, וייעוץ בנושאים שונים של ייבוא וייצוא, לרבות הסכמי מכר בינלאומיים.
דיני עבודה

המשרד עוסק בייעוץ לחברות המיוצגות על ידנו בנושאים השונים של דיני עבודה, עריכת הסכמי העסקה וליווי שוטף, ייצוג חברות/מעסיקים מול עובדיהן בהליכים משפטיים וכן ייצוג מעסיקים בקשר לסכסוכי עובדים.
דיני מכרזים

המשרד עוסק בייצוג חברות בכל שלבי המכרז ממועד פרסומו לרבות ייצוג הלקוח מול מפרסם המכרז. הייצוג כולל את כל ההיבטים המשפטיים והמסחריים הקשורים למכרז לרבות הגשת תביעות וצווים זמניים במסגרת הליכים לביטול מכרז, לצורך תקיפת זכייה בלתי מוצדקת, או במסגרת הליכים לאכיפת מכרז לשם הגנה על הזוכה במכרז.