דף הבית >> מאמרים >> נושא: מיסוי עקיף מכס, דיני מכס ומס קניה >> פס"ד תקדימי

פס"ד תקדימי:
החזר מע"מ בגין חובות אבודים של חברה בהקפאת הליכים והתיישנות תביעה להשבת מיסי יבוא

א. כב' השופטת ורדה אלשיך (בית המשפט המחוזי) נתנה פסק דין תקדימי בעניין קלאבמרקט וקבעה כי רשויות המס חייבות להחזיר לספקי הרשת שקרסה את המע"מ בגין חוב אבוד, ואין הן רשאיות לדרוש החזר מקופת החברה. 

1.    פסק הדין עוסק בשאלה מה דינם של מיסים ששולמו ע"י נישום לרשויות המס בגין עסקאות שנתקיים בהן כשלון תמורה והפכו לחוב אבוד.

2.    בעניין דנא, המדובר בספקים אשר שילמו את המע"מ לפני שקיבלו תמורה מהרשת שקרסה.

3.    בית המשפט העליון כבר קבע בעבר כי עוסק זכאי להחזר מע"מ ששילם בגין עסקה שתמורתה לא שולמה והחוב הפך לחוב אבוד (ראה ע"א 2112/95 אגף המכס והמע"מ נ. אלקה אחזקות בע"מ פ"ד נג(5), 769 להלן: "הלכת אלקה").

4.    בעניין קלאבמרקט עלתה לראשונה דרישת רשות המיסים לקבל מקופת הסדר הנושים את החזרי המע"מ שהספקים יתבעו ממנה.

5.    כב' השופטת אלשייך דחתה דרישה זו וקבעה כי עפ"י פסה"ד בעניין אלקה, בין אם העסקה בוטלה ובין אם לא ניתן לגבות את תמורתה והחוב הפך ל"חוב אבוד", על רשויות המס ולא על העוסק מוטל להתמודד עם הקושי.

6.    עוד קבעה כב' השופטת אלשייך כי הנסיון לגלגל את החוב אל העוסק הינו בניגוד לרציונל של הלכת אלקה. כב' השופטת הוסיפה כי הנסיון של רשות המיסים להבחין בין הקפאת הליכים (קלאבמרקט ) לבין פירוק (אלקה) הינו מלאכותי ומחטיא את הרציונל העומד מאחורי דיני הסדר הנושים, שכן הסדר הנושים מתעל את חובות הנושים מהחברה אל הכספים שמזרים המשקיע החדש לקופת ההסדר ומתחלק בין הנושים.

7.    דרישת רשויות המס הייתה מגדילה את מסת החובות של הנושים הבלתי מובטחים, וכתוצאה מכך היה נשחק שיעור ההחזר לנושים הבלתי מובטחים (הספקים). השופטת קבעה כי מרגע שקלאבמרקט נרכשה ע"י משקיע סולבנטי (שופרסל), הרי שהכספים בקופה מיועדים אך ורק לחלוקה בין הנושים, ואין כל הגיון שמצד אחד יחזירו רשויות המס לנושים הבלתי מובטחים (הספקים) את המע"מ, ומצד שני יקחו מהם את הכספים באמצעות הקופה.

8.    כן נקבע כי עמדת רשויות המס תפגע בוודאות ובבהירות של הצעות הסדר, וכן תטיל נטל נוסף על הקופה שיפגע בנושים הלא מובטחים.
ב. ברע"א 10316/06 גרנט- מרכז האבטחה הישראלי למיגון חיצוני (2001) בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המיסים- אגף המכס בע"מ (להלן: "גרנט"), חזר בהמ"ש העליון על ההלכה, לפיה תביעה עפ"י סעיף 154 לפקודת המכס, להחזר מיסים ששולמו אגב מחאה,  יש להגיש תוך 3 חודשים מיום התשלום.

9.    כב' השופט רובינשטיין קבע כי אכן מדובר בתקופה קצרה, המעוררת קשיים בדבר שאלת התאמתה לזמננו.

10.    עם זאת, המחוקק לא שינה את התקופה, ובכל מקרה בעניין גרנט הוגשה התביעה למעלה משלוש שנים וחצי לאחר מועד התשלום הראשון ולמעלה משנתיים לאחר מועד שליחת המכתב לרשות המיסים בו נתלית גרנט בטענתה לטעמים מיוחדים להארכת מועד.

11.    לפיכך, בכל מקרה של תשלום אגב מחאה יש להקפיד על הגשת התביעות להחזר תוך 3 חודשים ממועד כל תשלום, אחרת התביעות תתיישנה.
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 7.11.2007