דף הבית >> מאמרים >> נושא: דיני עבודה >> פיטורים שלא בתום לב

חידושים ומגמות בפסיקה – דיני עבודה – פיטורים שלא בתום לב

ביום 19.2.07 ניתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הקובע כי פיטורי עובד שנעשו במטרה למנוע ממנו מימוש אופציות בחברה הינם פיטורין שלא בתום לב, ולפיכך זכאי העובד למימוש האופציות. 

1.    פסק הדין ניתן ע"י בית הדין האזורי לעבודה בת"א במסגרת ע.ב. 9000/01 גרושקה נ' מיקרוסופט. התובע, עבד כמנהל הנדסת מערכות רשת בסטרט אפ ישראלי בשם Peach Networks Ltd (פיץ'), ובהסכם העבודה הוקנו לו אופציות לרכישת 16,000 מניות פיץ', בהתאם לתוכנית המקובלת בחברה.

2.    בשלב מאוחר יותר נרכשה פיץ' ע"י מיקרוסופט העולמית ושולבה כחטיבה במיקרוסופט ישראל (הנתבעת).

3.    בהסכם המיזוג נקבע כי האופציות שהוענקו לעובדי פיץ' יומחו לאופציות לרכישת מניות מיקרוסופט.

4.    כעבור כשנה, ולאחר שהתובע קיבל בתקופה זו שני מכתבי הערכה מהנתבעת, תוך שהנתבעת מעלה את שכרו פעמיים ומודיעה לו כי ניתנות לו אופציות לרכישת מניות נוספות מעבר למה שהוחלט בתחילה, פנה התובע אל מיקרוסופט העולמית ביום 1.5.01 בכדי לברר מהו המועד הקרוב למימוש האופציות המומרות.

5.    תשובת מיקרוסופט העולמית הייתה כי המועד הינו 22.11.01.

6.    ביום 22.5.01 קיבל התובע במפתיע הודעת פיטורים "עקב שינויים ארגוניים" ובסופו של דבר סיים עבודתו ביום 31.7.01.

7.    התובע פנה ביום 30.9.01 לנתבעת בדרישה להתיר לו לממש את האופציות המומרות אך דרישתו נדחתה.

8.    הנתבעת טענה כי מיום שהומרו מניות פיץ' הן אינן קיימות עוד ולפיכך התובע אינו זכאי למימוש, וכן כי פיטורי התובע נעשו על רקע מקצועי ולאור בעיות ביחסי אנוש וקשיים בניהול המחלקה עליה היה אחראי.

9.    בית הדין קיבל את גירסת התובע לפיה הייתה קיימת בפיץ' תכנית אופציות שהומרה לאופציה לרכישת מניות מיקרוסופט.

10.    לעניין נסיבות הפיטורים קבע בית הדין כי הוא איננו מקבל את גירסת הנתבעת, לפיה פוטר התובע בשל חוסר מקצועיות או בשל יחסי אנוש גרועים, גירסה שלא הופיעה במכתב הפיטורים ועלתה רק בכתב ההגנה.

11.    בית הדין קבע כי לאור סמיכות הזמנים בין המועד בו החל התובע לפעול למימוש האופציות לבין מועד פיטוריו, והיעדר כל סיבה לפיטוריו של התובע בסמוך למועד המימוש הראשון של האופציה, יש בה כדי לתמוך בגירסת התובע כי פיטוריו נעשו על מנת למנוע ממנו להשלים את פרק הזמן המינימלי לצורך מימוש 50% מהאופציות המומרות.

12.    בית הדין הסתמך על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 1168/04 מרדכי בלאו נ' N Base Communications שבו נקבע כי "פיטורי עובד לאלתר משום שהוא פועל למימוש זכויות הקיימות לו, לטענתו, מכח הסכם להענקת אופציות, גם אם הסכם האופציות "סובל" פרשנויות אחרות, אינם מוצדקים. ניתן לראות בפיטורים מסיבה זו כחוסר תום לב בביצוע חוזה עבודה ואף לעיתים כפעולה העומדת בניגוד לתקנת הציבור."  

לפיכך נקבע כי התובע זכאי לממש 50% מהאופציות המומרות עפ"י התנאים שנקבעו בהסכם ההמרה.
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 25.2.2007