דף הבית >> מאמרים >> נושא: דיני מכרזים >> סמכות מועצה מקומית להגדיל חוזה קיים שנכרת מכח מכרז ללא צורך בעריכת מכרז חדש

סמכות מועצה מקומית להגדיל חוזה קיים שנכרת מכח מכרז ללא צורך בעריכת מכרז חדש

עת"מ 2293-03-16 ר.ג.א. לסביבה בע"מ נ' המועצה האיזורית עמק חפר (בימ"ש מחוזי מחוז מרכז)

10.    חברת ר.ג.א. (המבקשת) עתרה לפסילת התקשרות של המועצה האיזורית עמק חפר עם חברה אחרת (חברת ש. וש. פחטר) ממנה רכשה מכונה מסוג "טאוט" ללא מכרז.

11.    המועצה וחב' פחטר טענו כי אכן פורסם מכרז בו זכתה חב' פחטר, וכי בשל כשלים בתפעול המכונה שסופקה, הוחלפה המכונה באחרת בתמורה לתוספת תשלום, לאחר שהמועצה אישרה את החלפת המכונה ושדרוגה.

12.    המבקשת טענה כי לא ניתן היה לרכוש את המכונה החדשה ללא פרסום מכרז חדש, ואילו המשיבות טענו כי המדובר בהארכה או הרחבה של התקשרות קיימת ללא חובת עריכת מכרז חדש.

13.    בית המשפט הפנה לסעיף 3(7) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות, המאפשר למועצה מקומית להגדיל חוזה קיים שנכרת מכח מכרז ללא צורך בעריכת מכרז חדש, בכפוף לכך שהתוספת הכספית לא תעלה על 50% מהחוזה הקיים.

14.    בית המשפט קבע כי המועצה נהגה בהתאם לסמכותה בשדרוג המכונה שרכשה במכרז, וכן עמדה במגבלה הכספית.
15.    עוד נקבע כי המבקשת לא הצביעה על עובדות המלמדות על קיום מו"מ לצורך התקשרות חדשה, וכי נראה כי החלפת המכונה הגיעה לאחר התנהלות בע"פ בין הצדדים, שבמסגרתה התלוננה המועצה על הליקויים במכונה, על אף שלא הוצגה כל תכתובת בעניין במשך 15 חודשים.

16.    בית המשפט קבע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות, ולכן יש לקיים את העסקה שכן מחירה הוגבל ל- 45 ימים, ולפיכך לא ניתן צו ביניים בעניין.

17.     המשמעות האופרטיבית של פסק הדין הינה כי לא כל שינוי בתנאי המכרז מחייב בהכרח פרסום מכרז חדש. בעניין זה הגיע בית המשפט למסקנה כי המדובר ב"שדרוג" בלבד הנכנס בגדר סעיף 3(7) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות. לדעתנו, פסק הדין אינו חף מתהיות, שכן התקופה של 15 חודשים היא הנותנת דווקא כי מדובר בפרק זמן משמעותי המאפשר לכשעצמו ניהול מו"מ חדש, במיוחד בהעדר כל ראיה בכתב לתלונות בקשר למכונה כל אותה תקופה. בהקשר זה, במידה ויוגש הליך ערעור, יתכן כי הנושא ייבחן מחדש.


המבקשת יוצגה ע"י עוה"ד להב ואליהו, המשיבות ע"י עוה"ד פריידין ופלדמן (המועצה האיזורית), ועוה"ד ורמן (חברת פחטר).   
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 21.3.2016