דף הבית >> מאמרים >> נושא: דיני עבודה >> חידושים בפסיקת בית הדין לעבודה

חידושים בפסיקת בית הדין לעבודה:
בדיקת המחשב האישי של עובד וסודות מסחריים והגבלת חופש העיסוק 

ביום 8.8.10 ניתן פסק דין חדש העוסק בזכות המעביד לבדיקת המחשב האישי של העובד, וכן בזכות המעביד לשמירה על סודות מסחריים והגבלת חופש העיסוק, כפי שנדונה בסע (ת"א) 233-07-10 וואן מוצרי תוכנה בע"מ נ' צור יהב ואח'.

א. בדיקת המחשב האישי ותיבת הדוא"ל של עובד לשעבר -

1.    כזכור, בע.ב. 010121/06 (בית דין אזורי לעבודה בת"א) איסקוב נ' הממונה על חוק עבודת נשים ואח'  נקבע כי הכלל המתאים במסגרת יחסי עבודה, (אלא אם הוסכם בין הצדדים אחרת), הוא כי העובד רשאי להשתמש שימוש פרטי בתיבת הדוא"ל שהועמדה לרשותו בהיקף סביר. עם זאת, נפסק כי למעביד יש זכות לפקח על היקף השימוש הפרטי בתיבה ללא כניסה לתוכן ההודעות.

2.    בכל הנוגע לעיון בתוכן ההודעות, נקבע כי הכלל היסודי הוא שאין לאפשר זאת בשל הפגיעה בזכות הפרטיות של העובד. אך, כיוון שהזכות לפרטיות הינה יחסית ולא מוחלטת, יש לאזן אותה מול האינטרסים של המעביד. לפיכך, העיון יותר רק אם למעביד יש אינטרס ספציפי משמעותי, אם מתקיים מבחן המידתיות, ועפ"י נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

3.    על פסה"ד בעניין איסקוב (ופס"ד בעניין ע.ב. (נצרת) אפיקי מים נ' פישר שנזכר אף הוא בחוזר מיום 20.10.09) הוגשו ערעורים וטרם ניתן בהם פסק דין.

4.    בעניין וואן נתבקשה הגבלת עיסוקו של העובד צור יהב, ואילו הוא מצידו ביקש כי ייאסר על חברת וואן לחדור לפרטיותו, לרבות שימוש בנתונים מתוך מחשבו והטלפון הסלולארי שלו.

5.    יהב שימש כמנהל מוצר בחברת וואן, ובשלב מסויים הודיע על כוונתו להתפטר ולעבור לעבוד בחברה אחרת בשם סמרט-איקס. יהב שלח בטעות אל מנהל הקבוצה בוואן הודעת דוא"ל, שאותה התכוון לשלוח למנכ"ל סמרט-איקס. הודעת הדוא"ל כללה מצגת ובה פירוט של הערכות סמרט-איקס, וכן טבלת אקסל ובה שמות לקוחות ופירוט עסקאות.

6.    יהב התבקש למסור את מחשבו האישי לוואן, והוא עשה זאת לאחר מס' שעות, ולאחר שעל פי הודאתו מחק מן המחשב הן קבצים אישיים והן קבצים של וואן. 
7.    בעניין הטלפון הסלולרי נקבע כי השימוש שעושה החברה בטלפון, דהיינו פניה ללקוחות ומענה ללקוחות על מנת ליידעם כי יהב אינו מטפל בענייניה יותר, הינו שימוש סביר. 

8.    בעניין המחשב האישי נקבע כי גם פעולות וואן בהקשר זה היו סבירות ומוצדקות. זאת מאחר והמחשב נמסר ע"י יהב לוואן ביודעין, לאחר שהתייעץ עם עו"ד, ולאחר שהיתה לו הזדמנות למחוק קבצים אישיים, כפי שאכן עשה. בנוסף, בדיקת המסמכים לא היתה גורפת אלא נבדקו רק מסמכים שיש להם נגיעה לוואן או לסמרט-איקס. הובהר כי לא מדובר בחיפוש שנעשה בהסתר ללא ידיעת העובד, שלגביו נפסק ע"י בהמ"ש המחוזי כי הוא פסול (13024-04-09 בנימין אליהו נ' עירית טבריה).

9.    בעקבות פסק הדין הנ"ל ולצורך הסרת ספקות, אנו ממליצים לכלול בכל חוזה העסקה סעיף המיידע את העובד על כוונת המעביד לבדוק את המידע המצוי על גבי המחשב שבידי העובד על פי צרכי החברה מעת לעת.

ב. הגבלת חופש העיסוק וסודות מסחריים -

10.    וואן טענה כי המידע בדבר לקוחותיה הינו מידע סודי, וכי יהב הפר את חובתו לשמירה על סודיות עפ"י הסכם העבודה. כן דרשה וואן לאכוף על יהב תניה של הגבלת עיסוק.

11.    נקבע כי אמנם רשימת הלקוחות איננה בגדר סוד מסחרי, אך "המעמד הספציפי של כל לקוח, היכן עומדת העיסקה עימו, האם יעזוב את וואן ויחזור לג'טרו, האם להציע לו כעת מוצרים אחרים זולת קוקפיט, מה המחיר הטוב ביותר להציע ללקוח זה או אחר בנקודת זמן ספציפית, כל אלה מהווים סוד מסחרי כמשמעו בחוק".

12.    במקרה זה נקבע כי המידע שהיה בידי יהב הינו מידע סודי, וכי יהב הפר את חובת תום הלב שלו כלפי וואן והפר את סודותיה המסחריים.

13.    לפיכך, נקבע כי יש להגביל את עיסוקו, אך לא לתקופה של שנה, כקבוע בהסכם עימו, אלא לתקופה של 6 חודשים, שכן מדובר בתחום דינמי ותחרותי שבו חברות שונות מקבלות את אותם שירותים מגורמים שונים באותו תחום, ומכיוון שיש לשקול את מאזן הנזקים שיגרם לחברה לעומת זה שיגרם לעובד שהינו מומחה בתחום מסויים.
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 21.9.2010