דף הבית >> מאמרים >> נושא: דיני עבודה >> זכות העיון של המעביד בתיבת הדוא"ל במחשב האישי של עובד

חידושים בפסיקת בית הדין לעבודה:
זכות העיון של המעביד בתיבת הדוא"ל במחשב האישי של עובד - 
הכללת סעיף מתאים בחוזה העסקה

בסע (ת"א) 36421-06-11 שוסטר נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ  נדונה שוב השאלה האם למעביד הזכות לעיין במסמכים שנמצאים בתיבת הדואר האלקטרוני במחשב האישי של העובד, אשר העובד עשה בה שימוש, לרבות שימוש פרטי, בתקופת עבודתו.

1.    כזכור, בע.ב. 010121/06 (בית דין אזורי לעבודה בת"א) איסקוב נ' הממונה על חוק עבודת נשים ואח'  נקבע כי הכלל המתאים במסגרת יחסי עבודה, (אלא אם הוסכם בין הצדדים אחרת), הוא כי העובד רשאי להשתמש שימוש פרטי בתיבת הדוא"ל שהועמדה לרשותו בהיקף סביר. עם זאת, נפסק כי למעביד יש זכות לפקח על היקף השימוש הפרטי בתיבה ללא כניסה לתוכן ההודעות.

2.    בכל הנוגע לעיון בתוכן ההודעות, נקבע כי הכלל היסודי הוא שאין לאפשר זאת בשל הפגיעה בזכות הפרטיות של העובד. אך, כיוון שהזכות לפרטיות הינה יחסית ולא מוחלטת, יש לאזן אותה מול האינטרסים של המעביד. לפיכך, העיון יותר רק אם למעביד יש אינטרס ספציפי משמעותי, אם מתקיים מבחן המידתיות, ועפ"י נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

3.    בעניין שוסטר דובר בעובד שהתפטר, ובעקבות כך הודיעה לו החברה כי היא מוותרת על שירותיו בתקופת ההודעה המוקדמת. העובד הגיש בקשה לצו מניעה זמני עקב העובדה שנלקחו ממנו רכבו והטלפון הסלולרי, וכן הגיש בהמשך בקשה נוספת לצו מניעה כנגד פיטוריו בעקבות מכתב מאוחר יותר. העובד ביקש גם כי תנתן לו גישה לתיבת הדוא"ל ששימשה אותו, ואשר נחסמה ע"י המעבידה.

4.    בית הדין ציטט את פסק הדין בעניין איסקוב, לפיו על המעביד לקבוע נהלים ברורים בעניין זה לפני תחילת העבודה או במהלכה, ואם לא עשה כן, אין הוא רשאי לעיין במסמכים פרטיים של העובד.

5.    כב' השופטת הדס יהלום קבעה בעניין שוסטר כי לא הוכח שאצל חברת ישראייר" היה קיים נוהל מוסדר של שימוש עובדים בתיבות דוא"ל.

6.    יתר על כן, מאחר ובאותו מקרה חברת "ישראייר" הבהירה כי כלל לא עיינה במסמכים של העובד, אלא ביקשה לחסום את זכותו של העובד לעשות כן, הרי שנקבע כי חברת "ישראייר" לא הראתה כי אם העובד יעיין בתיבת הדוא"ל ייגרם לחברה נזק כה חמור כפי שטענה.

7.    לפיכך, נפסק כי העובד יוכל לעיין בתיבת הדוא"ל ולקבוע איזה מסמך הוא רוצה לקבל לידיו, אך העיון יתבצע בנוכחות גורם מוסמך מטעם "ישראייר", וזאת כדי שלא ייגרם ל"ישראייר" נזק בלתי הפיך כתוצאה מהעתקת מסמכים שיש בהם סודות מסחריים או מידע סודי אחר. כן נקבע כי מסמכים שלגביהם תהיה מחלוקת בין הצדדים, יועברו לבית הדין שיכריע בעניינם.

8.    כאמור בחוזרינו הקודמים, אנו ממליצים לכלול בכל חוזה העסקה סעיף המיידע את העובד על כוונת המעביד לבדוק את המידע המצוי על גבי המחשב שבידי העובד על פי צרכי החברה מעת לעת, ובפרט את זכות המעביד לבדוק מעת לעת את תיבת הדואר שהוקצתה לעובד ע"י המעביד.

9.    ניסוח סעיף מתאים כאמור בחוזה ההעסקה של חברת "ישראייר", יתכן והיה מונע את הצורך בניהול הליך משפטי בעניין.
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 23.8.2011