דף הבית >> מאמרים >> נושא: מיסוי עקיף מכס, דיני מכס ומס קניה >> החזר מע"מ בגין חובות אבודים ומעמד חברה בהקפאת הליכים

החזר מע"מ בגין חובות אבודים ומעמד חברה בהקפאת הליכים

בית המשפט המחוזי בעניין קלאבמרקט  (בש"א 23560/05 ע"י כב' השופטת ורדה אלשייך), קבע כי רשויות המס חייבות להחזיר לספקי הרשת שקרסה את המע"מ בגין חוב אבוד, ואין הן רשאיות לדרוש החזר מקופת החברה. 

1.    כזכור, התייחסנו בעבר לפסקי דין שדנו בשאלה מה דינם של מיסים ששולמו ע"י נישום לרשויות המס בגין עסקאות שנתקיים בהן כשלון תמורה והפכו לחוב אבוד.

2.    בענייננו, המדובר בספקים אשר שילמו את המע"מ לפני שקיבלו תמורה מהרשת שקרסה.

3.    בית המשפט העליון כבר קבע בעבר כי עוסק זכאי להחזר מע"מ ששילם בגין עסקה שתמורתה לא שולמה והחוב הפך לחוב אבוד (ראה ע"א 2112/95 אגף המכס והמע"מ נ. אלקה אחזקות בע"מ פ"ד נג(5), 769 להלן: "הלכת אלקה").

4.    בעניין קלאבמרקט עלתה לראשונה דרישת רשות המיסים לקבל מקופת הסדר הנושים את החזרי המע"מ שהספקים יתבעו ממנה.

5.    כב' השופטת אלשייך דחתה דרישה זו וקבעה כי עפ"י פסה"ד בעניין אלקה, בין אם העסקה בוטלה ובין אם לא ניתן לגבות את תמורתה והחוב הפך ל"חוב אבוד", על רשויות המס ולא על העוסק מוטל להתמודד עם הקושי.

6.    עוד קבעה כב' השופטת אלשייך כי הנסיון לגלגל את החוב אל העוסק הינו בניגוד לרציונל של הלכת אלקה. כב' השופטת הוסיפה כי הנסיון של רשות המיסים להבחין בין הקפאת הליכים (קלאבמרקט ) לבין פירוק (אלקה) הינו מלאכותי ומחטיא את הרציונל העומד מאחורי דיני הסדר הנושים, שכן הסדר הנושים מתעל את חובות הנושים מהחברה אל הכספים שמזרים המשקיע החדש לקופת ההסדר ומתחלק בין הנושים.

7.    דרישת רשויות המס הייתה מגדילה את מסת החובות של הנושים הבלתי מובטחים, וכתוצאה מכך היה נשחק שיעור ההחזר לנושים הבלתי מובטחים (הספקים). השופטת קבעה כי מרגע שקלאבמרקט נרכשה ע"י משקיע סולבנטי (שופרסל), הרי שהכספים בקופה מיועדים אך ורק לחלוקה בין הנושים, ואין כל הגיון שמצד אחד יחזירו רשויות המס לנושים הבלתי מובטחים (הספקים) את המע"מ, ומצד שני יקחו מהם את הכספים באמצעות הקופה.

8.    כן נקבע כי עמדת רשויות המס תפגע בוודאות ובבהירות של הצעות הסדר, וכן תטיל נטל נוסף על הקופה שיפגע בנושים הלא מובטחים.

 
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 27.5.09