דף הבית >> מאמרים >> נושא: דיני מכרזים >> אי פסילת הצעה בשל כתב אישום תלוי ועומד כנגד המציעה

אי פסילת הצעה בשל כתב אישום תלוי ועומד כנגד המציעה

עת"מ 41902-02-16 קן-התור הנדסה ובניין בע"מ נ' משטרת ישראל (בימ"ש מחוזי מחוז מרכז)

1.    חברת קן-התור (המבקשת) הגישה הצעה למכרז שעניינו עבודות לבנית תחנת משטרה בנתיבות, והצעתה עמדה בתנאי הסף והיתה הזולה ביותר.

2.    במסגרת הדרישות במכרז, נדרשו המשתתפים לצרף להצעתם תצהיר בדבר "אי תיאום הצעות במכרז", ולהצהיר כי אינם נמצאים "כרגע תחת חקירה באשר לתיאום מכרז". המבקשת הצהירה כי מתנהל נגדה משפט לפי חוק ההגבלים העסקיים "בנושא אי הגשת מכרז עוטף עזה".

3.    ועדת המכרזים פנתה אל הרשות להגבלים עסקיים, שאישרה כי מיוחסות למבקשת עבירות של הסדר כובל יחד עם קבלנים נוספים שלכאורה תיאמו החרמת מכרז ציבורי בשנת 2008.

4.    ועדת המכרזים החליטה לפסול את הצעת המבקשת בשל כתב האישום התלוי כנגדה וקבעה כי הזוכה הינה המשיבה מס' 2 (חברת אסום), ולפיכך עתרה המבקשת לבית המשפט.

5.    בית המשפט קבע כי הגם שועדת המכרזים בחנה את כלל הסוגיות בעניין, תוך עריכת שימוע למבקשת והצגת החלטה מנומקת, הרי שמדובר במקרה חריג המצדיק בחינת ההחלטה מחדש.

6.    בית המשפט קבע כי ההצהרה בדבר קיומה של חקירה פלילית לא היה תנאי סף במכרז, אלא נועד לאפשר לוועדת המכרזים לבחון את הגינותה ונקיון כפיה של המבקשת. מאחר והמבקשת לא הסתירה את כתב האישום נגדה, הרי שלא פעלה בחוסר נקיון כפיים. כן נקבע כי אף הוועדה המקצועית הגיעה למסקנה כי הצעת המבקשת ראויה, וכי כתב האישום הוא בעל מאפיינים מיוחדים לחוק ההגבלים העסקיים, ואיננו משקף בהכרח את אופן התנהלות המבקשת בדרך כלל. 

7.    בית המשפט קבע עוד כי במהלך 8 השנים בהן תלוי כתב האישום, עומדת למבקשת חזקת החפות, והעלה את השאלה אם פסילת המבקשת לשנים רבות בשל אותו כתב אישום לא יהווה פגיעה בזכויותיה לחופש עיסוק ושוויון.

8.    בית המשפט קבע עוד כי מאזן הנוחות נוטה לזכות המבקשת,לפיכך, ניתן צו ביניים להקפאת הליכי המכרז עד לדיון בעתירה, בכפוף להפקדת ערבויות מתאימות.

9.    המשמעות האופרטיבית של פסק הדין הינה כי קיימת חשיבות למתן מענה מלא ושלם למסמכי המכרז, כמו גם לגילוי נאות ביחס להליכים פליליים תלויים ועומדים. דווקא הגילוי המלא של המבקשת בהליך זה הוא שהיווה שיקול מכריע במתן צו המניעה הזמני כנגד ביצוע המכרז ע"י החברה הזוכה.

המבקשת יוצגה ע"י עוה"ד אמיר שפיצר וסופיה יעקב, והמשיבות ע"י עוה"ד רביד בן עמי ודוד גוטמן (משטרת ישראל),  ואמיר קמינצקי (חברת אסום).
מאת: יהונתן כאהן, עו"ד*
תאריך: 21.3.2016